Här hittar du!

Gallery

horn 27: Tillbaka med kammen, på med drev och kedja. Kolla ÖD och kolla hur den ligger i förhållande. Första gången stämde detta inte för oss, men då gjorde vi om och rätt. Nu ligger det som synes helt ok. Snurra runt motorn och kolla och kolla och KOLLA NOGA. Detta är alltså det kritiska. Helt perfa måste det bli. 3. Bort med stiftet och toppens muttrar. krasch

Rally

Här kommer du att hitta en massa info som rör just rallyn och ökenrallyn! Hur du rallykonverterar din hoj, hur du kommer till Dakar, hur man navigerar med RB etc etc.