Här hittar du!

Gallery

12: Lyft av cylindern sakta. Tappa INTE hylsorna mellan cylinder och motorblocket. Detta gjorde självklart hojägaren, men den kunde som tur var fiskas upp med magnet. Ooo I like it! Rassle framför en grön ravin 1: Här är patienten. Nykörd på GGN, tvättad sågott det går och redo.

Packningsbyte bromsok

Om bromsen inte släpper trycket kan det bero på flera olika orsaker bland annat kan kolven i oket gå trögt eller att bromsledningarna kan vara gamla och uppluckrade!

I mitt fall syntes gummiavlagringar på kolven, varför jag bestämde mig för att börja med att bara byta skrapringarna/packningarna som tätar runt kolven i bromsoket! Kör man året och på vägar som saltas går det hårt åt på material, aluminium och gummipackningar mm. Bakbromsen var det som kärvade, XR’n har ett enkolvsok. Konstruktionen skiljer sig inte så mycket märkena mellan! Samma princip gäller även för renoveringen av tvåkolvsok, det enda som skiljer är just att det är två kolvar istället för en.

-Per-Anders-