Här hittar du!

Gallery

slangen 2: Plocka bort bakhjulet och skruva av drevet. SItter ibland hårt, då skruvarna skall sitta med gänglås (locktite). Hemåt _MG_3833

Renovering bakdämpare

Service av bakdämpare
Patient: Showa 4614, -94. Anvisningen är tillämpbar på Kayaba också.

Denna meksida har jag gjort efter de erfarenheter jag fått från min sopigt översatta original Husqvarna-manual samt även MotoProfessor’s tech article on shocks

-Thomas Bergerhag-