Här hittar du!

Gallery

timmer 89 johan 6: Skruva bort vänster motorkåpa. Lossa svänghjulets mutter med mutterdragare eller specialverktyg (se 28)

Gaffelrenovering uppochnergaffel

 

-Hagenblad 050422-