Här hittar du!

Gallery

callebana bottenviken(49) ...och här på motsvarande sätt på Hondan. Busenkelt. david_nyp

Förgasaren – Isär och ihop

Källan till allt ont på en hoj är förgasaren och nu finns en enkel guide för hur du gör en isär-ihop på en timme. Det är inte särskilt avancerat och man behöver inte vara rädd för detta. Tvärtom är det nödvändigt för att hojen skall funka. En gång per 1000 mil är absoluta maxvärdet och det skadar inte med lite då och då. Ta det när du ändå har kåpor och annan skit bortplockat, t ex vid ventiljusteringar.

Vad du skall tänka på är att skruvar sätter sig rätt bra i kontakt med bensin, så rätt verktyg är extremt viktigt. Glappar en stjärnmejsel låter du hellre det vara.

Såhär funkar en förgasare

Motorn på tomgång:
Bränsle rinner från tanken ner till flottörhuset som är fyllt med bensin. Trotteln är stängd och endast lite bränsle-luftblandning kommer fram till toppen och in cylindern. Bränslet sugs upp ur små hål i förgasaren och blir till en dimma med luften innan den sugs in mot toppen.

Motorn med gasen i botten:
Gasvajern drar upp trotteln och öppnar upp så att mycket bränsle-luftblandning kommer mot toppen. Nålen hänger med trotteln upp, och huvudmunstycket blir som en öppen kanal för bränslet.

Vakumförgasare funkar på samma sätt med undantag att gasvajern öppnat ett spjäll, som i din tur skapar vakum i förgasarens översta kammare. Denna innehåller en gummibälj fäst vid trotteln, som lyfts av vakumet och tar med sig trotteln.

Förgasarens delar:

-Trottel: Justerar bränsle-luftflödet genom förgasaren.

-Trottelnål: Nål underst på trotteln. Löper genom huvudmunstycket och reglerar fullgasflösdet.

-Gasvajer: Förmedlar gashandtagets rörelser till förgasaren. På flastside-förgasare som denna är dessa direktfästa på trotteln, medans på vakumförgasare styr ett spjäll som i sin tur skapar ett vakum som drar upp trotteln.

-Flottör: Ligger och guppar i soppa och ser till att inte för mycket bränsle dränker förgasaren.

-Tomgångsmunstycke: Munstycke som justerar bränsle-luftblandningen på tomgång.

-Huvudmunstycke: Sköter på samma sätt blandningen vid fullgas

-Blandskruv: Sköter blandning för tomgången

Felsökning:

Nästan alla fel med förgasare är skit i förgasaren. Börja alltid felsökning med att rengöra som beskrivet ovan. Står du mitt i skogen räcker det ibland med att skruva bort huvudmunstycket och pilla med en pinne eller grässtrå eller liknande. För att undvika att bli stående, håll luftfiltret och luftburken rena, och tvätta förgasaren lite då och då. Det kostar inget och är varken svårt eller trist.

Blandningens optimering mäts bäst på bromsbänk, men kan snabbkollas mha tändstiftet:

-Svart stift: -För fet blandning

-Blött stift: -Extremfet blandning

-Oboyfärgat stift: -Precis rätt

-Grått stift: -För mager blandning

Vitt stift: -Extremmager blandning.

Hojen smäller vid gaspådrag: Motorn får för lite bränsle i bränsle-luftblandningen vid fullgas.

-Igensatt luftfilter: -Tvätta luftfiltret.

-Nålen felinställd: -Höj nålen.

-Underdimensionerat huvudmunstycke: -Byt till större munstycke.

Hojen bluddrar vid gaspådrag:

Motorn får för mycket bränsle i bränsle-luftblandningen vid fullgas.

-Nålen felinställd: -Sänk nålen.

-Överdimensionerat huvudmunstycke: -Byt till mindre munstucke.

Hojen smäller vid gasavdrag:

Motorn får för lite bränsle på tomgång.

-Felinställd blandskruv: -Justera mot fetare blandning.

-Underdimensionerat tomgångsmunstycke: -Byt till större.

Hojen svårstartad på vintern:

Kallare luft innehåller mer syre. Mer syre kräver mer bränsle. Fixa mer bränsle enligt ovan.

-Calle Hagenblad-