Här hittar du!

Gallery

13: Fyll upp dämparhuset med olja till ca 3 cm från kanten. Tryck försiktigt ned kolven i dämparhuset, precis förbi låsringsspåret. Tryck nu med en bestämd rörelse kolvstången så långt det går utan att kolvstyrningen går i. Det ska bubbla. Dra sakta upp kolvstången igen men inte så långt upp att det suger luft. Gör om detta många gånger, tills det inte längre bubblar. Tänk på att du ska lufta ur hela kolvstångens inre, förbi returjusteringen. Se till att har returskruven utskruvad, annars blir det nästan omöjligt att dra upp kolvstången. per2 hojd lera

Dubba däck

-Carl Hagenblad-
Foto: Anna