Här hittar du!

Gallery

15: Trä i innerröret i ytterröret och tryck ner teflonringen med ett specialverktyg, som belastar hela ringen runtom. Sånt har man ju inte liggandes, så en bit av en gammal kitskrutpatron fick duga. Kanon! I med brickan, packboxen, låsringen och skrapringen. Tada! du har en funkgernade ytterdel. regn lack 060

Byte av bromsslang

Här beskrivs en metod för att byta bromsslang/bromsvätska på sin hoj. Det finns många sätt, detta är en metod som jag provat två gånger och det har funkat bra. Det är inte svårt, men det är viktigt att man är väldigt noggrann, då livet kan hänga på att bromsarna funkar som dom skall. Se till att prylarna du monterar är rena och att bromsvätskan är pinfärsk. Tänk på att bromsvätskan är väldigt aggressiv och kan fräta både här och där. Lycka till !!

Lite om underhåll: Det rekommenderas att man byter bromsvätskan i bromsvätskebehållaren varje år och byter all bromsvätska (tömmer hela systemet och fyller på nytt) vartannat år.

Dompan