Här hittar du!

Gallery

pasi1 995 44 1: Du behöver förutom de vanliga verktygen; Bladmått i aktuell och en storlek över. Ska ventilspelet vara 0,10 mm bör du ha en 0,15 mm också. Du behöver också en cykeleker eller likanade smalt styvt, men böjligt. Här har jag ett vanligt löst bladmått och ett knippe från Ok. Pallra upp hojen, man behöver snurra på bakhjulet.

Meksidan