Här hittar du!

Gallery

2: Plocka bort bakhjulet och skruva av drevet. SItter ibland hårt, då skruvarna skall sitta med gänglås (locktite). damm mellow_hoppar2 vurpan

Meksidan