Här hittar du!

Gallery

grill 13: Du ska nu ha en mindre skog av oljeavrinnande stänger. Låt det stå såhär medans du torkar upp all spilld olja, tar en bärs eller vad du nu brukar göra. Kolla alla o-ringar och byt dem om så behövs. Rumänsk väg 4: Här skall bytas!

Svensk-engelsk teknisk ordlista