Här hittar du!

Gallery

10: Olja in kamaxlarna och lagerytorna i toppen. Placera kamaxlarna i toppen och lirka på kamkedjan. Genom att vinkla kamaxlarna kan kedjan flyttas så att märkningarna hamnar korrekt. Se till att motorn fortfarande står i övre dödläge! Kontrollera mer än en gång att allt stämmer, även nere vid svänghjulet! hygge rrs mal

Diverse

Här hittar du sånt som du inte hittar någon annanstans.